Call Us on  7624091088,7624091099


લક્ષ્યબિંદુઓ
ઉજ્જવળ ભવિષ્ય કેન્દ્ર
સિવિલ સર્વિસ
કેળવણી ધામમાં SPIPA સમકક્ષ GPSC-UPSC ટ્રેનીંગ સેન્ટર નિવૃત્ત IAS અધિકારી શ્રી પી. પી. હર્ષ સાહેબના માર્ગદર્શન તળે કાર્યરત થશે
માર્ગદર્શન કેન્દ્ર | તાલીમ કેન્દ્ર | સમાધાન કેન્દ્ર
SubScribe newsletter